نویسنده = شهرام بانج شفیعی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی کارایی نوعی پلیمر آبدوست در کشاورزی و منابع طبیعی

دوره 10، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 111-129

شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر


2. بررسی تأثیر استفاده از پلیمر سوپرجاذب و صفحات جاذب‌الرطوبه پلانت بک بر میزان مصرف آب و رشد نهال تاغ به‌منظور تولید فضای سبز در مناطق بیابانی

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 224-237

شهرام بانج شفیعی؛ محمد خسروشاهی؛ حسن روحی پور؛ علی اشرف جعفری؛ فرهاد خاکساریان؛ لیلا کاشی زنوزی


3. بررسی رابطه خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با برخی از گونه‌های مرتعی

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 150-160

لیلا کاشی زنوزی؛ شهرام بانج شفیعی؛ حسین سعادت


5. بررسی اثر آمیختگی نوعی پلیمر سوپر‌جاذب با ماسه بادی در رویش پانیکوم1

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 305-316

شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر؛ فرهاد خاکساریان


6. اثر نمک‌های خاکی روی آبگیری پلیمرآبدوست و کودحیوانی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 209-223

اسماعیل رهبر؛ شهرام بانج شفیعی


7. اثر نوعی پلیمر آبدوست بر ویژگیهای رطوبتی خاکهای شنی1

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 139-144

شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر؛ فرهاد خاکساریان