نویسنده = عادل سپهری
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تأثیر دفعات تیغ‌زنی و عوامل ادافیکی بر میزان شیره‌دهی گیاه Ferula pseudalliacea در مراتع بیابانی استان یزد

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 888-897

سمیرا حسین جعفری؛ عادل سپهری؛ حسین سلطانلو؛ علی اکبر کریمیان


2. برآورد ارزش اقتصادی گردشگری مراتع حوزه آبخیز ابر شاهرود

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 527-543

حسن یگانه؛ محمدرضا شریعتی؛ عادل سپهری


3. بررسی تطبیقی وابستگی دام به مرتع در شرایط خشکسالی و ترسالی (مطالعه موردی: ایل قشقایی-طایفه شش بلوکی)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 475-488

سید محمد رضا حبیبیان؛ حسین بارانی؛ احمد عابدی سروستانی؛ عادل سپهری


4. شناسایی و تحلیل مهم‌ترین عوامل موثر بر کوچ زودهنگام و بهنگام در عشایر طایفه شش بلوکی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 399-416

سید محمد رضا حبیبیان؛ حسین بارانی؛ احمد عابدی سروستانی؛ عادل سپهری


5. استفاده از شاخص‌های کوادراتی در تعیین الگوی پراکنش برخی گونه‌های گیاهی پارک ملی قمیشلو

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 907-919

حمیدرضا عکافی؛ حمید اجتهادی؛ عادل سپهری


6. استخراج ساختار سلسله مراتبی عوامل مؤثر در نظام مدیریت مراتع ایران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 291-308

سیده زهره میردیلمی؛ عادل سپهری؛ حسین بارانی


7. تعیین الگوی پراکنش گونه های گیاهی غالب مراتع کوهستانی زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: منطقه دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 482-489

اسفندیار جهانتاب؛ یاسر قاسمی آریان؛ عادل سپهری؛ بهاره حنفی؛ عنایت الله یزدان پناه