کلیدواژه‌ها = پخش سیلاب
تعداد مقالات: 13
1. تاثیر پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک در استان سمنان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 139-152

محمود گودرزی؛ محمدحسن شریعتی


3. بررسی تاثیر پخش سیلاب بر تولید مرتع در ایستگاه چنداب ورامین

دوره 12، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 81-96

فرهاد آژیر؛ ناصر انصاری؛ ولی اله مظفریان


4. تاثیر پخش سیلاب بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ایستگاه تحقیقاتی تنگستان - استان بوشهر

دوره 12، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 235-248

فرهاد فخری؛ محمد جعفری؛ محمدحسین مهدیان؛ حسین آذرنیوند


5. تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات پوشش گیاهی (مطالعه موردی: دشت سی ریزی بافق در استان یزد(

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 289-297

ابراهیم عطارد؛ ناصر باغستانی؛ جلال برخورداری؛ علی بمان میرجلیلی


7. ارزیابی اثرهای پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب گچساران)

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 161-171

محسن پادیاب؛ سادات فیض نیا؛ اردشیر شفیعی


8. بررسی اثرهای پخش سیلاب در تغییرات پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوزه میهم قروه استان کردستان)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 234-242

جمال ایمانی؛ علی طویلی؛ عیسی بندک؛ محمد خسروی


10. برآورد وزن علوفه چند گونه مرتعی از طریق اندازه گیری قطر و ارتفاع گیاه

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 158-178

بهرام محمدی گلرنگ؛ غلامعلی گزانچیان؛ رمضان رمضانی مقدم؛ حسن فلاحتی؛ حمید روحانی؛ مژگان مشایخی


11. مقایسه کیفیت علوفه دو گونه مرتعی Artemisia aucheriو Peteropyron aucheri در شرایط پخش سیلاب و شاهد در آبخوان هرات استان یزد

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 579-588

امان... رهبر؛ علی بمان میر جلیلی؛ ناصر باغستانی میبدی


12. بررسی تاثیر استحصال و پخش سیلاب بر منابع آب زیرزمینی دشت گربایگان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 368-390

غلامرضا قهاری؛ مجتبی پاکپرور


13. بررسی تأثیر پخش سیلاب روی تغییرات گونه های گیاهی در زنجان

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 222-231

فرزاد بیات موحد؛ سیداحمد موسوی