نویسنده = زهتابیان، غلامرضا
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی دشت سرایان در خراسان جنوبی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 268-279

سارا نخعی نژاد؛ غلامرضا زهتابیان؛ آرش ملکیان؛ حسن خسروی


2. بررسی اثر پساب شهری، آب شور و آب لب‌شور بر برخی از ویژگی‌های خاک (مطالعه موردی: دشت قم)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 543-554

مینا ارست؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی؛ سعید شجاعی


3. بررسی روند زمانی و مکانی شاخص منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت یزد– اردکان)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 711-720

حسن خسروی؛ اسماعیل حیدری؛ غلامرضا زهتابیان؛ جواد بذرافشان


5. بررسی شدت اثر معیار زمین شناسی- ژئومورفولوژی و معیار خاک بر بیابان‌زایی منطقه دشت سگزی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 590-600

سعیده ناطقی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی