نویسنده = باغستانی، ناصر
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات پوشش گیاهی (مطالعه موردی: دشت سی ریزی بافق در استان یزد(

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 289-297

ابراهیم عطارد؛ ناصر باغستانی؛ جلال برخورداری؛ علی بمان میرجلیلی


2. بررسی خوشخوراکی گونه های گیاهی در مراتع استپی استان یزد (مطالعه موردی: مراتع ندوشن در شهرستان صدوق)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 809-818

ناصر باغستانی میبدی؛ محمدتقی زارع؛ محمد فیاض


3. مقایسه پنج روش اندازه‌گیری فاصله‌ای تعیین تراکم در بوته زارهای تنگ لایبید یزد

دوره 15، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 295-303

علی بمان میرجلیلی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ ناصر باغستانی


4. بررسی تغییرات فصلی ذخایر کربوهیدراتهای محلول در سه گونه گرامینه چندساله و مرغوب مراتع منطقه پلور

دوره 14، شماره 1، بهار 1386، صفحه 19-32

حسین قره داغی؛ حسین ارزانی؛ حسن ابراهیم‌زاده؛ محمدرضا قنادها؛ ناصر باغستانی


6. بررسی آثار تغییرات بارندگی و سطح ایستابی آب زیرزمینی بر پوشش، تراکم و تولید گونه اشنان در منطقه چاه افضل اردکان یزد

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 74-81

جلال عبداللهی؛ حسین ارزانی؛ ناصر باغستانی؛ فخرالسادات میرعسکرشاهی