همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
بررسی رفتار چرایی بز تالی در مراتع سیریک استان هرمزگان

عبدالحمید حاجبی؛ محمد فیاض؛ محمدامین سلطانی پور؛ سعیده ناطقی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 94-110

چکیده
  به منظور تعیین رفتار چرایی بز تالی به عنوان دام غالب منطقه، این بررسی در منطقه سیریک استان هرمزگان از سال 1385 به مدت چهار سال انجام شد. شاخص‌های مورد بررسی این تحقیق شامل زمان ورود و خروج دام از مرتع، مسافت روزانه طی‌شده توسط دام، مسیر دام در مرتع با توجه به شیب آن، حداکثر و میانگین سرعت دام، همچنین مدت زمان استراحت، حرکت و چرای دام ...  بیشتر

تعیین ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی (منطقه زمین‌سنگ استان هرمزگان)

عبدالحمید حاجبی؛ محمدامین سلطانی پور؛ محمد فیاض؛ احسان زندی اصفهانی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 485-497

چکیده
      یکی از فاکتورهای مهم در تعیین ظرفیت چرایی مراتع، تعیین ارزش رجحانی گیاهان مرتعی با توجه به نوع دام استفاده کننده از مرتع و تغییرات آن در طول فصل چرا می‌باشد. در این تحقیق، ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی در مرتع زمین‌سنگ در استان هرمزگان در ماه‌های فصل چرا (دی تا اردیبهشت) و سال‌های مختلف (1389-1386)، بررسی شد. برای تعیین ارزش رجحانی ...  بیشتر

بررسی تغییرات تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع سیریک در استان هرمزگان

عبدالحمید حاجبی؛ مرتضی اکبرزاده؛ محمدامین سلطانی پور

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 181-190

چکیده
  این بررسی برای نشان دادن رفتار رویشی گونه‌های Sphaerocoma aucheri، Cenchrus pennisetoformis، Heliotropium bacciferum و Moltkiopsis ciliata در طی سال‌های 1386 تا 1389 در مرتع سیریک استان هرمزگان انجام شد. تعیین تولید و مصرف با استفاده از پایه‌های متوسط انجام شد و هر ساله تعداد 5 پایه متوسط از گیاه به ازای همه ماه‌های فصل رویش و چرا در داخل محدوده قرق برای اندازه‌گیری تولید و ...  بیشتر

بررسی حد بهره‌برداری مجاز سه گونه مرتعی Halocnemum strobilaceum، Desmostachia bipinnata و Aelorupus lagopoides در مراتع منطقه زمین‌سنگ استان هرمزگان

محمدامین سلطانی پور؛ سعیده ناطقی؛ عبدالحمید حاجبی؛ مهشید سوری

دوره 29، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 145-155

چکیده
        برای مدیریت پایدار مرتع، محاسبه ظرفیت مراتع و تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه‌های مهم و کلیدی مراتع لازم و ضروریست. با داشتن ظرفیت واقعی مراتع و ارائه دقیق برنامه‌های مدیریتی می‌توان از نابودی پوشش گیاهی، خاک و کاهش منابع آب در اراضی مرتعی جلوگیری کرد. شدت چرای مناسب، استفاده مداوم و اقتصادی را در مرتع موجب می‌گردد، ...  بیشتر

بررسی نیازهای اکولوژیک گونه لاتی (Taverniera spartea (Burnm. f.) DC.) در استان هرمزگان

عبدالحمید حاجبی؛ حمید رضا میرداودی؛ محمدامین سلطانی پور

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 66-85

چکیده
       گونه لاتی (Taverniera spartea) یکی از گونه‌های مهم مراتع خلیج و عمانی است. در این پژوهش، برخی از نیازهای اکولوژیک گونه لاتی و پاسخ آن‌ها به عوامل خاکی و توپوگرافیکی در سه رویشگاه‌ اصلی در استان هرمزگان (سیاهو، احمدی و بشاگرد) تعیین شد. نتایج نشان داد که درصد پوشش در سطح یک درصد و درصد خاک لخت و درصد سنگ و سنگریزه در سطح 5 درصد معنی‌دار ...  بیشتر

بررسی پتانسیل تولید اتانول پنج گونه شورروی در مراحل مختلف فنولوژیکی در استان هرمزگان

محمدامین سلطانی پور؛ احسان زندی اصفهان

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 485-494

چکیده
       بهره‌برداری از اراضی شور با هدف تولید بیوماس لیگنوسلولزی که فاقد ارزش غذایی است می‌تواند به اتانول تبدیل شود و در عین حال تأثیری بر تولید غذای انسان ندارد ضروری بنظر می‌رسد. هالوفیت‌ها و گیاهان مقاوم به شوری که بیوماس زیادی را با استفاده از منابع شور (آب و خاک شور) تولید می‌کنند می‌توانند به‌عنوان یک جایگزین مهم در ...  بیشتر

بررسی استقرار دو گونه پهن برگ گراموز (Helianthemum lippii) و هرش (Taverniera cuneifolia) در استان هرمزگان

محمدامین سلطانی پور؛ رحمان اسدپور؛ محمد فیاض

دوره 27، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 224-237

چکیده
  گونه‌های پهن‌برگ گراموز (lippii Helianthemum) و هرش (Taverniera cuneifolia) از گونه‌های مهم مرتعی استان هرمزگان هستند. به منظور بررسی استقرار این گونه‌ها، این بررسی در ایستگاه آبخیزداری و منابع طبیعی حوزه معرف و زوجی دهگین (استان هرمزگان) در حدود جغرافیایی "29 '12 °57 طول شرقی و "6 '46 °27 عرض شمالی از سال 1393 به مدت سه سال انجام شد. سه روش بذرکاری در فارو، ...  بیشتر

بررسی میزان تغییرات تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع زمین‌سنگ در استان هرمزگان

محمدامین سلطانی پور؛ سعیده ناطقی؛ مهشید سوری؛ نادیا کمالی

دوره 26، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 787-799

چکیده
  این بررسی به منظور نشان دادن رفتار رویشی گونه‌های   Aeluropus lagopoides، bipinnata Desmostachya  ،    Halocnemum strobilaceum ، Alhagi graecorum و Atriplex leucoclada در طی سال‌های 1386 تا 1389 در مرتع زمین‌سنگ استان هرمزگان انجام شد. تعیین تولید و مصرف با استفاده از پایه‌هایی با اندازه متوسط انجام شد و هر ساله تعداد 5 پایه متوسط از گیاه به ازای همه ماه‌های فصل رویش ...  بیشتر

فنولوژی سه گونه مرتعی Aeluropus lagopoides، Desmostachya bipinnata و Halocnemum strobilaceum در منطقه زمین‌سنگ استان هرمزگان

محمدامین سلطانی پور؛ سعیده ناطقی؛ علی احسانی

دوره 26، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 271-281

چکیده
  به منظور آگاهی از مراحل فنولوژی و ارتفاع سه گونه مهم مرتعی Aeluropus lagopoides، Desmostachya bipinnata و Halocnemum strobilaceum، این بررسی از سال 1385 به مدت چهار سال در منطقه زمین‌سنگ استان هرمزگان انجام شد. روش بررسی بدین‌صورت بود که 10 پایه از هر یک از انتخاب و اطلاعات مربوط به مراحل فنولوژی و ارتفاع کل گیاه برای هر پایه در مقاطع زمانی 10 روزه اندازه‌گیری و یادداشت‌برداری ...  بیشتر

بررسی رفتار چرایی بز تالی در مراتع زمین‌سنگ استان هرمزگان

محمدامین سلطانی پور؛ سعیده ناطقی؛ محمد فیاض

دوره 25، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 612-626

چکیده
  به منظور تعیین رفتار چرایی بز تالی به عنوان دام غالب منطقه، این بررسی در منطقه زمین‌سنگ استان هرمزگان از سال 1385 به مدت چهار سال انجام شد. شاخص‌های مورد بررسی این تحقیق شامل زمان ورود و خروج دام از مرتع، مسافت روزانه طی شده توسط دام، مسیر دام در مرتع با توجه به شیب آن، حداکثر و میانگین سرعت دام، همچنین مدت زمان استراحت، حرکت و چرای دام ...  بیشتر