دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، اسفند 1387 
بررسی پوشش زیراشکوب در محیط‌های تحت کشت سیاه‌تاغ در منطقه اردستان

صفحه 436-446

غلامرضا زهتابیان؛ جمال بخشی؛ مهرنوش قدیمی؛ نادر بیرودیان


آت اکولوژی گونه Ferula oopoda ( Boiss & Buhse) در استان کرمان

صفحه 447-454

محمد شریفی یزدی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا؛ منصوره خداشناس


بررسی افزایش جوانه زنی بذر گیاه کندل(( Dorema ammoniacum

صفحه 455-463

علیرضا قاسمی آریان؛ جواد ایزدی؛ محمدرضا سعید افخم الشعرا؛ روزبه اجلالی


بررسی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر زرد شدن تاغزارهای دست‌کاشت ( مطالعه موردی در استان سمنان )

صفحه 525-539

داریوش قربانیان؛ سودابه کروری؛ پروین صالحی؛ عمار رفیعی امام؛ سید محمد موسوی