همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
بررسی و تعیین ارزش اقتصادی ذخیره کربن در پیکره و خاک رویشگاه دو گونه درمنه دشتی (Artemisia sieberi) و وشا (Dorema ammoniacum) در مراتع منطقه دره‌باز شهرستان سرایان، خراسان‌جنوبی

اسفندیار جهانتاب؛ رضا یاری؛ یاسر قاسمی آریان؛ مریم صفاری امان؛ هادی مودب

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 161-170

چکیده
  از آنجا که امروزه توسعه پوشش گیاهی، به عنوان ساده‌ترین و ارزان‌ترین روش ذخیره کربن مازاد جو مطرح است، تعیین ذخیره کربن گونه‌ها، نقش مهمی در برنامه‌ریزی و تعیین ارزش خدمات اکوسیستمی پوشش گیاهی مراتع خواهد داشت. در این راستا، هدف از این تحقیق برآورد میزان ذخیره کربن دو گونه درمنه دشتی (Ar. sieberi) و وشا (D. ammoniacum)، تعیین ارزش اقتصادی حاصل ...  بیشتر

ارزیابی توان ذخیره کربن گونه‌های شورروی Suaeda fruticosa، Tamarix aphylla،Tamarix leptoptala و Alhagi camelorum و گونه غیرشورروی Artemisia sieberi

داریوش قربانیان؛ احسان زندی اصفهان؛ محمد امیرجان؛ ابوالفضل نجاتیان

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 171-180

چکیده
  به منظور بررسی و مقایسه توان ترسیب کربن گیاهان شورپسند و اولویت‌بندی و معرفی آنها برای احیاء اراضی شور، گونه‌هایSuaeda fruticosa Forssk. ex J.F.Gmel، Tamarix aphylla (L.) H.Karst. ، Tamarix leptopetala Bunge و Alhagi camelorum DC. به عنوان گونه‌های شورروی و گونه Artemisia sieberi Besser به عنوان گونه غیرهالوفیت در مناطق خشک انتخاب شدند. پس از انتخاب سایت جنوب گرمسار در سال 96، لیست فلورستیک ...  بیشتر

بررسی تغییرات تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع سیریک در استان هرمزگان

عبدالحمید حاجبی؛ مرتضی اکبرزاده؛ محمدامین سلطانی پور

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 181-190

چکیده
  این بررسی برای نشان دادن رفتار رویشی گونه‌های Sphaerocoma aucheri، Cenchrus pennisetoformis، Heliotropium bacciferum و Moltkiopsis ciliata در طی سال‌های 1386 تا 1389 در مرتع سیریک استان هرمزگان انجام شد. تعیین تولید و مصرف با استفاده از پایه‌های متوسط انجام شد و هر ساله تعداد 5 پایه متوسط از گیاه به ازای همه ماه‌های فصل رویش و چرا در داخل محدوده قرق برای اندازه‌گیری تولید و ...  بیشتر

ارزیابی خطر و برنامه بیلان صفر بیابان‌زایی در افق 2030 در دشت گرگان

زهرا جمالی؛ مجید اونق؛ عبدالرسول ماهینی

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 191-200

چکیده
  رویکرد مدیریتی بیلان صفر تخریب اراضی (ZNLD) به‌عنوان یک رویکرد نوین برای اولین بار در سال 2012 با هدف صفرسازی تخریب اراضی در افق 2030 مطرح شد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی روند بیابان‌زایی با استفاده از مدل ESAs، اجرای رویکرد ZNLD و ارائه یک برنامه مدیریتی است. در این پژوهش پس از تهیه نقشه کاربری اراضی مربوط به سال‌های 2000، 2010 و 2018 و پیش‌بینی ...  بیشتر

تأثیر قرق و تغییرات آب و هوایی بر خصوصیات پوشش گیاهی در رویشگاه‌های شور حاشیه کویر میقان اراک

علی فراهانی؛ علیرضا افتخاری؛ حمید رضا میرداودی؛ غلامرضا گودرزی

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 201-210

چکیده
  تخریب مداوم پوشش گیاهی و خاک مراتع عمدتاً ناشی از عوامل طبیعی یا انسانی مانند چرای بی‌رویه دام است و شناخت میزان تغییرات انجام شده در اکوسیستم‌های مرتعی و علت آنها برای مدیریت مراتع ضروریست. بر این اساس پایش و بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی و خاک در دو سایت قرق و تحت چرای دام در رویشگاه‌های شور حاشیه کویر میقان اراک طی سال‌های 1396 تا ...  بیشتر

ارزیابی تاب‌آوری جوامع محلی در اکوسیستم‌های بیابانی مطالعه موردی (پروژه ترسیب کربن گلچشمه محلات)

حمیدرضا مرادی عراقی؛ عباسعلی ولی؛ فاطمه پناهی؛ علی اکبر داودی راد

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 211-220

چکیده
  در اکوسیستم‌های بیابانی پایداری از اهمیت بالایی برخوردار است و بیشتر تحت تأثیر تنش‌های مسـتقیم و غیرمستقیم و غیـرقابل پیش‌بینی قرار دارد. مدیریت پایدار اکوسیستم‌های مناطق خشک و نیز مدیریت خطرات خشکسالی که اغلب در این مناطق اتفاق می‌افتد، تا حد زیادی به قابلیت تاب‌آوری و نحوه مدیریت آن وابسته است. این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر ...  بیشتر

واکاوی علل عدم مشارکت مرتع‌داران در تبدیل دیم‌زارهای کم‌بازده به مراتع دست کاشت در استان گلستان

محمدرضا محبوبی؛ محمدرضا شهرکی؛ آمنه آورند

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 221-230

چکیده
  این تحقیق با هدف شناخت علل عدم مشارکت مرتع‌داران در طرح تبدیل دیم‌زارهای کم‌بازده به مراتع دست کاشت انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل 132 مرتع‌دار غیرمشارکت‌کننده در طرح در 17 سامان عرفی در مراتع شمالی شهرستان گنبدکاووس بود که با شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده، 98 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جمع‌آوری ...  بیشتر

بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی جمعیت‌های علف باغ (Dactylis glomerata) تحت رژیم‌های متفاوت رطوبتی

علی وثوق؛ علی اشرف جعفری؛ عزت کرمی؛ رضا طالبی؛ هوشمند صفری

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 231-240

چکیده
  علف باغ (Dactylis glomerata) نقش مهمی در احیاء مراتع و ایجاد چراگاه و تولید علوفه دارد، ازاین‌رو برای ارزیابی عملکرد شاخساره و خصوصیات فیزیولوژیکی، 12 جمعیت علف باغ در سه شرایط متفاوت رطوبتی (تیمار 90 درصد، 70 درصد و 50 درصد ظرفیت زراعی در طول فصل رشد) به‌صورت گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار کشت و صفات وزن شاخساره، محتوای کلروفیل، کاروتنوئید، ...  بیشتر

واکاوی سازگاری دانش بومی مدیریت آب با شاخص‌های حکمرانی خوب در فرایند توسعه پایدار (مورد مطالعه: روستای ابرسج در استان سمنان)

ایمان اسلامی؛ مجید جلالی

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 241-250

چکیده
  آب عاملی کلیدی در توسعه اجتماعی و اقتصادی است و بحران موجود آب نتیجه حکمرانی نامناسب آن و نه فقط محدودیت منابع آب در کشور است. توجه به دانش بومی به لحاظ اینکه راه حل‌هایی مبتنی بر طبیعت ارائه می‌کند در مدیریت پایدار منابع آب از نقش سازنده‌ای برخوردار است. سئوال کلیدی کمتر پرداخته شده، این است که دانش بومی تقسیم و توزیع آب تا چه میزان ...  بیشتر

بررسی طیف زیستی و کورولوژی بانک بذر خاک ناحیه کران‌رود با فاصله از رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه گیان، استان همدان)

مریم عباسی کسبی؛ رضا عرفانزاده؛ بختیار فتاحی؛ آنا شر

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 251-260

چکیده
  در بسیاری از اکوسیستم‌های مرتعی، بانک بذر خاک به عنوان معیاری برای حفظ گونه‌ها و احیای جوامع گیاهی بومی محسوب می‌شود. ذخایر بانک بذر از منابع گیاهی مهم در حفظ، توسعه و احیاء جوامع گیاهی تخریب‌شده در مراتع هستند. این تحقیق به‌منظور بررسی بانک بذر حاشیه رودخانه گیان شهرستان نهاوند در استان همدان انجام شد. پنج سایت نمونه‌برداری در ...  بیشتر