نویسنده = زهتابیان، غلامرضا
تعداد مقالات: 13
1. بررسی توسعه مزارع و پوشش گیاهی دست کاشت در حاشیه کویر دامغان

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 323-342

عمار رفیعی امام؛ غلامرضا زهتابیان؛ امیرهوشنگ احسانی


2. آشکارسازی مسیرهای طوفان گرد و غبار با استفاده از مدل‌های عددی و تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: استان اصفهان)

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-39

مهدی جعفری؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ طیبه مصباح زاده؛ علی اکبر نوروزی


3. ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کرج

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 158-17

لیلا بیابانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ مهین حنیفه پور


4. بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی دشت جیرفت

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 355-365

سعید برخوری؛ رسول مهدوی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حمید غلامی


5. بررسی وضعیت عناصر غذایی خاک در اراضی کشاورزی و مرتعی (مطالعه موردی: کویر میقان اراک)

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 12-20

مهدی گنجی؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی؛ ریحانه مسعودی


6. نقش کشاورزی در تخریب حاصلخیزی خاک منطقه طالقان

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 17-31

طیبه‌السادات سهرابی؛ غلامرضا زهتابیان


7. اثر فاکتور محیطی آب زیرزمینی در پراکنش تیپهای گیاهی در اراضی حاشیه پلایای میقان اراک

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 353-361

غلامرضا زهتابیان؛ مهرنوش قدیمی؛ علی طویلی؛ جمال بخشی


9. مدلسازی توزیع مکانی برخی از خصوصیات شیمیایی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی در حوزه آبخیز گرمسار)

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 61-73

غلامرضا زهتابیان؛ عنایت ا... جان فز؛ حسین محمدعسگری؛ محمدجواد نعمت‌الهی


10. کاربرد فرایند تحلیلی سلسله مراتبی(AHP) در ارزیابی راهبردهای بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: منطقه خضرآباد یزد)

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 35-50

محمدحسن صادقی‌روش؛ حسن احمدی؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد طهمورث


11. بررسی اثر معیار خاک در بیابان‌زایی با استفاده از مدل مدالوس (مطالعه موردی منطقه حبله‌رود)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 468-480

غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ فاطمه موحدیان؛ مریم نعیمی


12. بررسی پوشش زیراشکوب در محیط‌های تحت کشت سیاه‌تاغ در منطقه اردستان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 436-446

غلامرضا زهتابیان؛ جمال بخشی؛ مهرنوش قدیمی؛ نادر بیرودیان


13. بررسی علل شوری خاک در استان کرمان (مطالعه موردی : دشت کبوترخان)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 368-384

غلامرضا زهتابیان؛ مرضیه سادات طیب؛ مهشید سوری