همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
بررسی تخمین رسوب با استفاده از مدل‌های P.S.I.A.C و E.P.M با تأثیر عوامل ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ده‌نمک)

حسن احمدی؛ علی‌اصغر محمدی

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1389، صفحه 340-352

چکیده
  از آنجا که فرسایش پدیده­ایست که موجب هدررفت خاک می­شود و به موجب آن ذرات خاک توسط عامل آب یا باد از بستر خود جدا شده و به مکان دیگر منتقل می­گردند. بنابراین ضرورت دارد که برای مبارزه با فرسایش به حفاظت خاک مبادرت نمود. در حال حاضر مدل­هایی برای تخمین میزان فرسایش ابداع شده­اند که ­باید با سایر مدل­های موجود در مناطق مختلف ...  بیشتر

اثر فاکتور محیطی آب زیرزمینی در پراکنش تیپهای گیاهی در اراضی حاشیه پلایای میقان اراک

غلامرضا زهتابیان؛ مهرنوش قدیمی؛ علی طویلی؛ جمال بخشی

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1389، صفحه 353-361

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین فاکتورهای محیطی آب و پوشش گیاهی می­باشد؛ به عبارت دیگر، یافتن فاکتورهایی می­باشد که بیشترین تأثیر را در پراکنش تیپهای پوشش گیاهی در حاشیه پلایای اراک دارند. پس از تهیه نقشه اولیه پوشش گیاهی اقدام به نمونه­گیری از آب و پوشش گیاهی گردید. سپس متغیرهای آب شامل K،Na،Cl،Mg،  %Na(درصد سدیم تبادلی)، Th،SAR، ...  بیشتر

کاربرد درجه روز رشد(GDD) در تعیین مراحل فنولوژی چهارگونه‌ از گندمیان در ایستگاه تحقیقات مراتع همند ‌آبسرد

تقی میرحاجی؛ عباسعلی سندگل؛ محمدحسن قاسمی؛ سهیلا نوری

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1389، صفحه 362-376

چکیده
  فنولوژی چهار گونه مرتعی Stipa bromoides, Elymus transhyrcanus, Elytrigia libanotica,وStipa capillata   در ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد و در 70 کیلومتری شرق تهران به‌مدت پنج­سال از سال 82 تا 86 مورد بررسی قرار گرفت. از هر گونه تعداد 20 پایه انتخاب و در فصل رویش هر هفته یکبار و در فصل غیرفعال هر 15 روز یکبار، از چهار مرحله فنولوژی مهم شامل: شروع رویش و رشد رویشی، گلدهی، ...  بیشتر

مقایسه دیدگاه کارشناسان و بهره‌برداران درباره مشارکت مردم در فرایند حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع استان ایلام

باقر آرایش؛ سید فرج اله حسینی؛ سیدمهدی میردامادی؛ ایرج ملک محمدی

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1389، صفحه 377-392

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه دیدگاه کارشناسان و بهره­برداران در زمینه مشارکت مردم در فرایند حفظ، احیاء، توسعه و بهره­برداری از جنگلها و مراتع استان ایلام می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع علی- ارتباطی می­باشد. جامعه آماری شامل کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان ایلام و بهره­برداران منابع طبیعی استان ایلام ...  بیشتر

بررسی تغییرات پوشش گیاهی در مراتع با شدت چرای مختلف (مطالعه موردی: حوزه چرندو کردستان)

جمال ایمانی؛ علی طویلی؛ عیسی بندک؛ بهرام قلی‌نژاد

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1389، صفحه 393-401

چکیده
  ارزیابی پوشش گیاهی یکی از موارد مهم برای مدیریت صحیح مراتع می­باشد. به همین منظور درصد پوشش تاجی، تولید و تراکم گیاهان در 4 منطقه مرجع (گورستان)، مرتع خصوصی، منطقه کلید و منطقه بحرانی (مجاور روستا) مورد بررسی قرار گرفت. در هر کدام از منطقه یادشده، 5 ترانسکت 100 متری به فاصله 20 متر از هم (به دلیل وضع پراکنش و تراکم گیاهان) و در امتداد هر ...  بیشتر

ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی با استفاده از مدلI. C. D (مطالعه موردی: منطقه خضرآباد- همت‌آباد یزد)

سعید قره چلو؛ محمدرضا اختصاصی؛ مجتبی زارعیان جهرمی؛ محمد باقر صمدی

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1389، صفحه 402-420

چکیده
   یکی از بحران­های اکولوژیکی که جهان امروزه با آن درگیر شده است پدیده بیابان­زایی می­باشد. اما برای مهار این بحران نیاز به شناخت و درک صحیح از عوامل و فرایندهای آن می­باشد. به­منظور ارزیابی وضعیت فعلی بیابان­زایی با استفاده از مدل ICD محدوده­ای به وسعت حدود 242 کیلومتر مربع در منطقه خضرآباد- همت­آباد یزد در نظر گرفته شد. ...  بیشتر

آت‌اکولوژی گونهKunth. Melica persica در منطقه خراسان

حامد ظریف‌کتابی؛ امرعلی شاهمرادی؛ مجید دشتی؛ اصغر پاریاب؛ غلامرضا حسینی‌بمرود؛ صدیقه زارع کیا

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1389، صفحه 421-430

چکیده
  گیاه مرتعیKunth.Melica persica گونه‌ای پایا از خانواده گرامینه (Poaceae) با دامنه سازگاری نسبتاً وسیع است که آنرا به­عنوان یکی ازگیاهان مهم مرتعی به‌ویژه در امر حفاظت خاک مطرح می‌سازد. این گیاه بومی ایران است و عمدتاً در دو منطقه رویشی ایران- تورانی و خزری رویش دارد. برای مطالعه آت‌اکولوژی این گونه ابتدا رویشگاههای آن در منطقه خراسان (شامل ...  بیشتر

بررسی رابطه عوامل محیطی با پراکنش پوشش گیاهی در حوزه آبخیز آق‌تقه

فرهاد ذوالفقاری کرباسک؛ احمد پهلوانروی؛ اکبر فخیره؛ میترا جباری

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1389، صفحه 431-444

چکیده
   حوزه آبخیز آق­تقه در بخش مرکزی مراوه­تپه و از توابع شهرستان کلاله واقع در شرق گلستان می­باشد. در این تحقیق منطقه مورد مطالعه ابتدا براساس مکتب براون - بلانکه مطالعه شد تا جوامع گیاهی شناسایی شوند. سپس رابطه پوشش گیاهی با عوامل محیطی به­ویژه ازجمله شیب، ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات خاک ازجمله، درصد شن، درصد سیلت، درصد رس، ...  بیشتر

بررسی کارآیی شاخص‌های گیاهی و حرارتی ماهواره NOAA-AVHRR در تحلیل خشکسالی منطقه کاشان

علی اکبر شمسی پور؛ سید کاظم علوی پناه؛ حسین محمدی

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1389، صفحه 445-465

چکیده
  هدف این مطالعه، ردیابی و تحلیل اثرهای محیطی خشکسالی‌ها بوسیله شاخص‌های سنجش از دور در منطقه بیابانی و خشک کاشان است. تغییرات زمانی خشکسالی‌ها با استفاده از شاخص Z نرمال در دو مقیاس سالانه و فصلی (بهار)، بررسی شد. داده‌های طیفی و حرارتی از سری داده‌های ماهواره NOAA-AVHRR بین سال‌های 1998 و 2004 جهت استخراج شاخص‌های مرتبط با خشکسالی استفاده ...  بیشتر

اثر تیمارهای مختلف در شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر گیاه آمودندرون ( Ammodendron persicum)

علی طویلی؛ سلمان زارع؛ رضا یاری

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1389، صفحه 466-475

چکیده
  امروزه با توجه به رویکرد جهانی به مقوله بیابان و لزوم استفاده از گیاهان سازگار با این شرایط جهت مهار بیابان­زایی، لازم است که نسبت به شناخت و رفع موانع تولید و استقرار این گیاهان اقدام شود. گیاه Ammodendron persicum یکی از گونه­های بااهمیت و سازگار با شرایط بیابان می­باشد. تحقیق حاضر به­منظور بررسی تأثیر تیمارهای مختلف شکست خواب و ...  بیشتر

سازوکارهای بومی مدیریت مرتع عشایر کوچنده‌ی ایل کلهر

عبدالحمید پاپ زن؛ نشمیل افشارزاده

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1389، صفحه 476-488

چکیده
  بشر هم­اکنون و در آینده، برای ادامه­ی حیات خویش بر روی کره­ی­زمین نیازمند بی­چون و چرای منابع طبیعی، به­ویژه مراتع به‌عنوان حیاتی­ترین بستر توسعه­ی پایدار محیط­زیست و پدیده­های اکولوژیک، منبع اصلی تأمین خوراک دام نظام دامداری سنتی و ... می­باشد. این عرصه­ها با 90میلیون هکتار مساحت و حدود 60% کل کشور، دارای  نقشی ...  بیشتر

بررسی اثر پوشش‌دار کردن بذر بر جوانه‌زنی گونه مرتعیSanguisorba minor در شرایط مختلف تنش خشکی و عمق کاشت

حمیدرضا محرابی؛ محمدرضا چائی چی؛ رضا توکل افشاری؛ حسن مداح عارفی؛ قوام الدین زاهدی امیری

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1389، صفحه 489-498

چکیده
   اعمال شیوه­های تقویت­کننده جوانه­زنی بذر به­منظور حذف یا کاهش اثرهای تنش­های محیطی و افزایش سرعت و توان استقرار گیاهان مرتعی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این تحقیق به­منظور شناخت اثر شـیوه­های مختلف پوشــش­دار کردن بذر بر درصد جوانه­زنی گونة مرتعی توت­روباهی در شرایط تنش خشکی و عمق مختلف کاشت انجام ...  بیشتر