کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 18
2. پایش روند تغییرات کاربری اراضی و نقش آن بر سنجه‌های سیمای سرزمین (بررسی موردی: شمال‌شرق اهواز)

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 325-339

مهسا عبدالشاه نژاد؛ علی اکبر نظری سامانی؛ مهدی قربانی؛ عزیز ارشم؛ فریدون طاهری


4. بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی دشت جیرفت

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 355-365

سعید برخوری؛ رسول مهدوی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حمید غلامی


9. تهیه نقشه توان اکولوژیکی اراضی با استفاده از GIS و مقایسه آن با نقشه کاربری فعلی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گونی)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 718-730

علی شهبازی؛ خلیل آقاجانلو؛ فاطمه عین لو؛ مامک احمدیان


14. بررسی تغییرات کاربری اراضی ‌در ارتباط ‌با شوری ‌خاک سطحی در منطقه مروست یزد

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 292-306

کاظم دشتکیان؛ مجتبی پاک پرور؛ محمد هادی راد


16. بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابان زایی محدوده شهر اردکان با استفاده از سنجش از دور

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-12

حمیدرضا مرادی؛ محمد رضا فاضل پور؛ سید حمید رضا صادقی؛ سید زین العابدین حسینی


18. مقایسه روشهای فازی وحداکثر احتمال در تهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های ETM+ (مطالعه موردی: حوضه آبریز کامه)

دوره 13، شماره 1، بهار 1385، صفحه 27-38

ابوالفضل اکبرپور؛ محمد باقر شریفی؛ هادی معماریان خلیل آباد