نویسنده = زارع کیا، صدیقه
تعداد مقالات: 16
1. بررسی روشهای مختلف ذخیره نزولات آسمانی و فصل کشت در استقرار گونه کمای طبسی(Ferula tabasensis)در استان یزد (مطالعه موردی: مراتع کالمند بهادران)

دوره 27، شماره 1، بهار 1399

محمد تقی زارع؛ محمد فیاض؛ صدیقه زارع کیا؛ ناصر باغستانی میبدی؛ محمد ابوالقاسمی


2. اثر بهره برداری‌های چرایی بر خصوصیات پوشش گیاهی و خاک مناطق استپی (مطالعه موردی: مراتع استپی ساوه)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 745-756

صدیقه زارع کیا؛ حسین ارزانی؛ محمد حعفری؛ نیلوفر زارع


3. تعیین مناسب ترین حد بهره برداری مجاز گونه Salsola laricina (مطالعه موردی: مراتع خشکه رود ساوه)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 266-274

صدیقه زارع کیا؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات؛ هاجر نعمتی


4. بررسی شاخص‌های رفتار چرایی گوسفند در مراتع استپی مطالعه موردی: مراتع استپی خشکه‌رود ساوه

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 676-684

صدیقه زارع کیا؛ پروانه عشوری؛ محمد فیاض؛ محمود گودرزی؛ نیلوفر زارع


5. بررسی آت اکولوژی گونه مرتعی Astragalus effusus در مراتع استان آذربایجان غربی

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 172-181

احمد احمدی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا؛ الهه احمدی؛ سعیده ناطقی


6. بررسی جوانه‌زنی بذرهای 6 گونه گون چندساله علفی

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 88-100

صدیقه زارع کیا؛ علی اشرف جعفری؛ احسان زندی اصفهان؛ لیلا فلاح حسینی


7. بررسی رابطه بارندگی و تولید علوفه سالانه مهمترین گیاهان مرتعی منطقه خشکه رود ساوه- استان مرکزی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 614-623

صدیقه زارع کیا؛ نیلوفر زارع؛ علی احسانی؛ فرهنگ جعفری؛ حسن یگانه


9. آت‌اکولوژی گونهKunth. Melica persica در منطقه خراسان

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 421-430

حامد ظریف‌کتابی؛ امرعلی شاهمرادی؛ مجید دشتی؛ اصغر پاریاب؛ غلامرضا حسینی‌بمرود؛ صدیقه زارع کیا


11. آت‌اکولوژی گونه Salsola orientalis S .G.Gmelin در منطقه خراسان

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 401-408

مجید دشتی؛ امرعلی شاهمرادی؛ حامد ظریف کتابی؛ اصغر پاریاب؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ صدیقه زارع کیا


12. آت‌اکولوژی گونه Stipagrostis pennata در استان یزد

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 254-261

محمد ابوالقاسمی؛ امر علی شاهمرادی؛ ناصر باغستانی میبدی؛ صدیقه زارع کیا


13. آت اکولوژی گونه Ferula oopoda ( Boiss & Buhse) در استان کرمان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 447-454

محمد شریفی یزدی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا؛ منصوره خداشناس


14. آت اکولوژی دو گونه مرتعی Agropyron pectiniforme و Bromus tomentosus در استان مازندران

دوره 15، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 348-359

حسن قلیچ نیا؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا


15. آت اکولوژی گونه مرتعیStipa barbata Desf. در استان تهران

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 86-94

ابراهیم فراهانی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا؛ فرهاد آژیر


16. بررسی آت اکولوژی Hedysarum kopetdaghi Boriss. در مراتع استان گلستان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 421-431

قاسمعلی ابرسجی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا