نویسنده = احمدی، حسن
تعداد مقالات: 11
1. بررسی پوشش گیاهی در رابطه با واحدهای ژئومرفولوژی در منطقه بارون ( آذربایجان غربی)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 169-192

احمد احمدی؛ کریم جوانشیر؛ حسن احمدی؛ ولی اله مظفریان


3. واکاوی و پهنه‌بندی انرژی باد بر اساس قابلیت حمل ماسه در راه‌آهن قم-تهران

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 226-240

محمدرضا راهداری؛ حسن احمدی؛ علی طویلی؛ محمد جعفری؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محمد خسروشاهی؛ شهروز شریفی


4. آشکارسازی مسیرهای طوفان گرد و غبار با استفاده از مدل‌های عددی و تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: استان اصفهان)

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-39

مهدی جعفری؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ طیبه مصباح زاده؛ علی اکبر نوروزی


5. مدل‌سازی کمی ارتفاع و فاصله بین تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از مطالعات ژئومرفومتریک در بیابان‌های داخلی ایران

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 210-223

علی اکبر نظری سامانی؛ حمیدرضا عباسی؛ حسن احمدی؛ محمدرضا راهداری


6. بررسی شدت اثر معیار زمین شناسی- ژئومورفولوژی و معیار خاک بر بیابان‌زایی منطقه دشت سگزی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 590-600

سعیده ناطقی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی


7. بررسی حجم و پارامترهای آماری رسوب‌شناسی در آبراهه‌های بالادست اتوبان تهران - قزوین، واقع در حوزه آبخیز خور و سفیدارک

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 244-263

سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ سهیلا یونس زاده جلیلی؛ محمد علی فتاحی اردکانی؛ مرضیه عباسی


11. کاربرد فرایند تحلیلی سلسله مراتبی(AHP) در ارزیابی راهبردهای بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: منطقه خضرآباد یزد)

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 35-50

محمدحسن صادقی‌روش؛ حسن احمدی؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد طهمورث