دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، تابستان 1398 
3. تأثیر مراحل مختلف رشد بر ارزش غذایی گیاه مرتعی Stipa capensis در استان بوشهر

صفحه 282-291

امیرارسلان کمالی؛ محمود دشتی زاده؛ عبدالمهدی کبیری فرد


5. تاثیر احیاء وَرک‌زارها با یونجه‌کاری دیم بر ترسیب کربن (مطالعه موردی: استان همدان)

صفحه 302-312

بختیار فتاحی؛ سهیلا آقا بیگی امین؛ علیرضا ایلدرمی؛ مائده قربان پور دلیوند


6. بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گردوغبار معدنی در حومه شهر اصفهان

صفحه 313-324

ربانه روغنی؛ سادات فیض نیا؛ سعید سلطانی؛ رضا شهبازی


7. پایش روند تغییرات کاربری اراضی و نقش آن بر سنجه‌های سیمای سرزمین (بررسی موردی: شمال‌شرق اهواز)

صفحه 325-339

مهسا عبدالشاه نژاد؛ علی اکبر نظری سامانی؛ مهدی قربانی؛ عزیز ارشم؛ فریدون طاهری


9. تغییرات پوشش گیاهی مراتع کوهستانی سیراچال در اثر آتش‌سوزی

صفحه 352-366

علیرضا افتخاری؛ محمود گودرزی؛ پروانه عشوری؛ رستم خلیفه زاده


12. روش‌های بهبود جوانه‏زنی بذرگیاه لگجی (Capparis spinosa)

صفحه 388-399

فرهاد فخری؛ سیدحسن کابلی؛ علی اشرف جعفری؛ پرویز بیات


16. بررسی خصوصیات اکولوژیکی و کیفیت علوفه گیاه Clematis ispahanica در استان‌های فارس و یزد

صفحه 432-446

محرم اشرف زاده؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ غلامعلی حشمتی؛ محمدجمال سحرخیز؛ مجید قربانی نهوجی