دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، بهار 1398 
2. ارزیابی سلامت رویشگاهی در سه طبقه ارتفاعی مراتع شمال سبلان

صفحه 1-17

اردوان قربانی؛ اردشیر پورنعمتی؛ نازیلا بی باک


13. شناسایی عوامل مؤثر بر منابع آب زیرزمینی و پیش‌بینی سطح تراز و تغییرات آن در حوضه آبخیز جازموریان

صفحه 143-157

زهرا سعیدی فر؛ محمد رحیمی؛ سکینه لطفی نسب اصل؛ محمد خسروشاهی؛ محمدرضا یزدانی


14. ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کرج

صفحه 158-17

لیلا بیابانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ مهین حنیفه پور


15. مطالعه رفتار چرای گوسفند در مراتع چشمه‌انجیر استان فارس

صفحه 174-186

محمد فیاض؛ سیدحمید حبیبیان؛ حسن یگانه؛ انور سنایی؛ محمدجواد مهدوی


16. بررسی شایستگی مراتع منطقه جلیزجند برای گردشگری و تفرج

صفحه 187-200

علی فرازمند؛ حسین ارزانی؛ سیداکبر جوادی؛ عباسعلی سندگل


19. واکاوی و پهنه‌بندی انرژی باد بر اساس قابلیت حمل ماسه در راه‌آهن قم-تهران

صفحه 226-240

محمدرضا راهداری؛ حسن احمدی؛ علی طویلی؛ محمد جعفری؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محمد خسروشاهی؛ شهروز شریفی


20. ارائه مدل برآورد ظرفیت چرای بلندمدت مراتع

صفحه 241-259

جواد معتمدی؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ مهدی فرح پور؛ محمدعلی زارع چاهوکی