دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، پاییز 1398 
9. بررسی ارتباط وضعیت مرتع با تنوع گونه‌‌ای موجود در هر وضعیت

صفحه 613-628

حسن اسلامی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ حبیب نظرنژاد؛ اسماعیل شیدای کرکج


10. بررسی شکست خواب، عمق و تراکم بهینه کاشت بذر کلماتیس اصفهانی (Clematis ispahanica) (مطالعه موردی: شهرستان بوانات، استان فارس)

صفحه 629-639

محرم اشرف زاده؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ محمدجمال سحرخیز؛ مجید قربانی نهوجی؛ غلامعلی حشمتی


12. عوامل خشک شدن درختچه‌های تاغ در منطقه حسین آباد میش مست قم

صفحه 650-659

حسین توکلی نکو؛ عباس پورمیدانی؛ سیدمهدی ادنانی؛ حسین باقری؛ محمود بیات


14. شناسایی مناطق و کانون‌های مولد گردوغبار در استان ایلام

صفحه 675-688

هاجر رنجبر؛ مسعود بازگیر؛ داود نامدار خجسته؛ محمود رستمی نیا


15. مدلسازی آماری گرد و غبار استان اصفهان با استفاده ازمدل رگرسیون پوآسن آماسیده صفر

صفحه 689-703

طیبه سادات سهرابی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ عباسعلی ولی؛ سیدحجت موسوی