نویسنده = اکبرزاده، مرتضی
تعداد مقالات: 17
1. بررسی تغییرات پوشش گیاهی در داخل و خارج قرق رود شور

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 167-188

مرتضی اکبرزاده


2. بررسی تاثیر میزان بذر و کود فسفر بر عملکرد علوفه اسپرس

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 193-214

تقی میرحاجی؛ مرتضی اکبرزاده


3. روند تغییرات پوشش گیاهی و تولید مراتع در استان مرکزی طی یک دوره 5 ساله (1377-1381)

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 409-436

حسین ارزانی؛ حمیدرضا میرداودی؛ مهدی فرحپور؛ مژگان السادات عظیمی؛ سیدحسن کابلی؛ عباسعلی سندگل؛ مرتضی اکبرزاده؛ ولی الله مظفریان


5. تعیین همبستگی بارندگی با تولید علوفه سالانه مهمترین بوته‌ای‌های مرتعی منطقه فیروزکوه

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 54-62

سیدتقی میرحاجی؛ مرتضی اکبرزاده؛ فرهاد آژیر


6. بررسی اثر قرق بر خصوصیات پوشش گیاهی و حفاظت خاک در مراتع ییلاقی گردنه زاغه

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 417-425

رضا سیاه منصور؛ مرتضی اکبرزاده؛ احسان زندی اصفهان؛ کریم خادمی؛ سیداکبر جوادی


7. بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع سرعلی آباد گرگان

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 205-215

سیدعلی حسینی؛ مرتضی اکبرزاده


8. بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی استان گلستان (مطالعه موردی: منطقه مراوه‌تپه)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 685-697

سیدعلی حسینی؛ جمشید خطیرنامنی؛ مرتضی اکبرزاده


10. بررسی تغییرات تولید و مصرف گونه های مرتعی مراتع قره باغ ارومیه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 613-623

احمد احمدی؛ مرتضی اکبرزاده؛ حسن یگانه؛ مریم بخشنده سوادرودباری؛ الهه احمدی


11. مطالعه تأثیر درجه روز- رشد و رطوبت خاک بر فنولوژی گونه Stipa hohenackeriana در مراتع خشک و نیمه‌خشک

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 321-332

مژگان‌سادات عظیمی؛ مریم بخشنده سوادرودباری؛ عباسعلی سندگل؛ مرتضی اکبرزاده؛ فرهنگ قصریانی؛ فرهنگ جعفری


12. تأثیر قرق و چرا بر تغییرات پوشش گیاهی منطقه ارکوئین زنجان

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 493-504

فرهاد آقاجانلو؛ مرتضی اکبرزاده؛ احمد موسوی


13. بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع گیان نهاوند در شرایط چرا و قرق

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 343-352

قاسم اسدیان؛ مرتضی اکبرزاده؛ محمدرضا صادقی منش


14. پایش پوشش گـیاهی و تولید مراتع استپی استان قم طی یک دوره شش ساله

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 296-313

حسین ارزانی؛ سید مهدی ادنانی؛ حسین بشری؛ مژگان سادات عظیمی؛ حسین باقری؛ مرتضی اکبرزاده؛ سید حسن کابلی


15. مقایسه تولید علوفه های درمنه در استان سمنان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 729-742

تقی میرحاجی؛ عادل جلیلی؛ مرتضی اکبرزاده


16. مقایسه تولید علوفه یونجه های یکساله در شرایط دیم ارومیه

دوره 8، شماره 4، تابستان 1380، صفحه 1-23

مرتضی اکبرزاده؛ سرگون ادیشو


17. مقایسه ارقام بومی و بیگانه یونجه در منطقه طالقان

دوره 8، شماره 5، تابستان 1380، صفحه 71-92

مرتضی اکبرزاده؛ حسین حیدری شریف آباد