دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، زمستان 1396 
9. بررسی تغییرات پوشش گیاهی بر اساس شاخص‌های گیاهی با استفاده از سنجش از دور

صفحه 778-790

سعیده ناطقی؛ احمد نوحه گر؛ امیرهوشنگ احسانی؛ ام البنین بذرافشان


10. عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه Prangos ulopteraدر مراتع استان اردبیل

صفحه 791-804

امیر موسی وند؛ اردوان قربانی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ فرشاد کیوان بهجو؛ کیومرث سفیدی


13. عوامل موثر بر پذیرش بیمه مراتع از سوی بهره‌برداران در استان گلستان- شهرستان کلاله

صفحه 829-840

حسن یگانه؛ لیلا خاکی پور؛ مهدی فولادی زاده؛ سجاد احمد یوسفی


20. تعیین پتانسیل گیاهان شورپسند به عنوان منبع روغن

صفحه 920-927

محمدجواد مهدوی لاسینی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ احسان زندی اصفهان؛ رضا دهقانی بیدگلی