کلیدواژه‌ها = عوامل محیطی
تعداد مقالات: 16
2. بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش اجتماعات گیاهی مراتع نیمه‌خشک بیدخت

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 18-28

جلیل فرزادمهر؛ حامد سنگونی؛ حمید روحانی


3. مقایسه برخی عوامل بوم‌شناختی مؤثر بر پراکنش گونه‌های Prangos ferulacea و Prangos pabularia در مراتع استان اردبیل

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 235-247

امیر میرزایی موسی وند؛ اردوان قربانی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ فرشاد کیوان بهجو؛ کیومرث سفیدی


4. عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه Prangos ulopteraدر مراتع استان اردبیل

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 791-804

امیر موسی وند؛ اردوان قربانی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ فرشاد کیوان بهجو؛ کیومرث سفیدی


5. بررسی رابطه عوامل محیطی با پراکنش جوامع گیاهی مراتع سرچاه‌عماری شهرستان بیرجند

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 247-259

رضا یاری؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ جلیل فرزادمهر؛ فیروزه مقیمی‌نژاد


6. اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات رویشی گونه Stipa barbata در مراتع استپی ندوشن یزد

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 130-144

جلال عبداللهی؛ حسین نادری؛ محمدرضا میرجلیلی؛ منیرالسادات طباطبایی زاده


7. تعیین ارتباط بین گونه های گیاهی غالب با عوامل محیطی و داده های ماهواره ای به کمک رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: مراتع رینه استان مازندران)

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 371-381

زینب جعفریان؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ قوام الدین زاهدی؛ حسین آذرنیوند


8. مطالعه تأثیر درجه روز- رشد و رطوبت خاک بر فنولوژی گونه Stipa hohenackeriana در مراتع خشک و نیمه‌خشک

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 321-332

مژگان‌سادات عظیمی؛ مریم بخشنده سوادرودباری؛ عباسعلی سندگل؛ مرتضی اکبرزاده؛ فرهنگ قصریانی؛ فرهنگ جعفری


9. عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش تیپهای رویشی مراتع کچیک مراوه‌تپه

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 333-343

سیده زهره میردیلمی؛ غلامعلی حشمتی؛ حسین بارانی؛ یلدا همت زاده


10. بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش اجتماعات گیاهی مراتع در منطقه حفاظت شده بیجار

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 108-119

اصغر فرج‌الهی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین آذرنیوند؛ رضا یاری؛ بهرام قلی‌نژاد


11. بررسی رابطه بین تنوع گونه‌ای و عوامل محیطی در مراتع سرچاه‌عماری بیرجند

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 95-107

رضا یاری؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع‌چاهوکی؛ جلیل فرزادمهر


13. بررسی رابطه عوامل اکولوژیک با انتشار جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده گنو1

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 179-199

کیان نجفی تیره شبانکاره؛ عادل جلیلی؛ نعمت ا... خراسانی؛ زیبا جم زاد؛ یونس عصری


15. تخمین مقدار علوفه مراتع با استفاده از داده‌های ماهواره ای (مطالعه موردی حوزه آبخیز دماوند)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 127-138

خسرو میرآخورلو؛ سید زین العابدین حسینی


16. مقایسه تولید علوفه های درمنه در استان سمنان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 729-742

تقی میرحاجی؛ عادل جلیلی؛ مرتضی اکبرزاده