دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، پاییز 1394 
2. بررسی اثر قرق بر خصوصیات پوشش گیاهی و حفاظت خاک در مراتع ییلاقی گردنه زاغه

صفحه 417-425

رضا سیاه منصور؛ مرتضی اکبرزاده؛ احسان زندی اصفهان؛ کریم خادمی؛ سیداکبر جوادی


3. اثر توسعه رشد گیاه بر مقدار عناصر معدنی چهار گونه مرتعی در مراتع ییلاقی طالقان

صفحه 426-435

حسین ارزانی؛ رمضان ذاکری؛ جواد معتمدی؛ زهرا ارزانی؛ مجید آخشی


11. بررسی تأثیر نظام بهره‌برداری مشاعی در تخریب مراتع ییلاقی شهرستان نوشهر

صفحه 515-524

قدرت اله حیدری؛ روح الله سالار؛ اردوان قربانی؛ اصغر باقری


12. بررسی تأثیر قرق بر تغییرات پوشش گیاهی در مراتع سهند

صفحه 537-545

محمد فرحناک غازانی؛ محمدرضا نجیب زاده؛ محمدعلی قهرمانی


13. بررسی اثر آتش‌سوزی بر روی پوشش علف گندمی‌ها

صفحه 552-562

محمود گودرزی؛ مژگان عظیمی؛ احسان زندی اصفهان؛ قادر کریمی؛ امرعلی شاهمرادی


15. بررسی رفتار چرایی گوسفند و مقایسه آن در شیب‌های مختلف در مراتع نیمه‌استپی مطالعه موردی(کرسنک، سرعلی‌آباد، سارال، گون بان و قروه)

صفحه 558-569

علی احسانی؛ محمد فیاض؛ حمزه علی شیرمردی؛ سید علی حسینی؛ کاظم ساعدی؛ محمدرضا شوشتری؛ جمال حسنی


17. نقش سازندهای زمین شناسی در بیابان‌زایی حوزه آبخیز مند

صفحه 583-594

حمیدرضا عباسی؛ محمود رجبی النی؛ سادات فیض نیا؛ محمد درویش؛ مامک احمدیان؛ علی شهبازی