دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 547-747 
معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نژاد کبوده در مراتع ییلاقی و قشلاقی استان فارس

صفحه 557-570

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ علی نیکخواه؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی


تعیین کیفیت علوفه Agropyron libanoticum Hack در مراحل مختلف فنولوژی

صفحه 571-580

سید اکبر جوادی؛ شادی محمد پوری نعیم؛ حسین ارزانی؛ احمد احمدی


بررسی بانک بذر خاک در جوامع گیاهی منطقه‌ حفاظت شده گنو

صفحه 601-613

کیان نجفی تیره‌شبانکاره؛ عادل جلیلی؛ نعمت ا... خراسانی؛ زیبا جم زاد؛ یونس عصری


ارزیابی شدت بیابان زایی با معیار فرسایش بادی با استفاده از مدلهای FAO-UNEP و MICD در منطقه زهک سیستان

صفحه 624-639

احمد پهلوانروی؛ علیرضا مقدم نیا؛ زهره هاشمی؛ محمدرضا جوادی؛ عباس میری


گروه بندی جمعیت های Agropyron tauri براساس صفات مورفولوژیک

صفحه 693-702

جلیل کریم زاده؛ حسن منیری‌فر؛ اکبر عبدی قاضی جهانی؛ احمد رزبان حقیقی


اثر هیومیک اسید بر روی رشد رویشی گونه Festuca arundinacea

صفحه 722-736

علیرضا رهی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ محمود دانایی؛ فرشته عزیزی