دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، تابستان 1396 
7. تبیین شاخص‌های ارزیابی پایداری زیست محیطی-بوم شناختی سامان‌های عرفی مرتعی با تاکید بر مراتع ییلاقی سهند

صفحه 309-324

مرتضی مفیدی چلان؛ حسین بارانی؛ احمد عابدی سروستانی؛ جواد معتمدی؛ علیرضا دربان استانه


8. بررسی نقش سرمایه انسانی خانوارهای روستایی بر وابستگی به مرتع در حوزه آبخیز حبله رود

صفحه 325-337

حسین بدری پور؛ حسین بارانی؛ سیدمحمود عقیلی؛ احمد عابدی سروستانی


12. تخمین ِ توزیع مکانی رطوبت سطحی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از داده‌های دورسنجی

صفحه 370-382

ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش؛ علی اکبر نوروزی


14. بررسی برخی از ویژگی‏های محیطی و رویشی سه گونه مرتعی اندمیک در استان آذربایجان‏شرقی

صفحه 392-403

نازیلا طیب نژاد؛ یونس عصری؛ منیژه پاکروان؛ محمدرضا نجیب زاده


15. تعیین قلمرو بیابانهای ایران از جنبه عوامل محیط طبیعی

صفحه 404-417

محمد خسروشاهی؛ مرتضی ابطحی؛ محمدتقی کاشکی؛ سکینه لطفی نسب؛ فاطمه درگاهیان؛ زهره ابراهیمی خوسفی


20. بررسی اثر مراحل رشد بر ارزش غذایی دو گونه شورروی در اراضی شور گرمسار

صفحه 464-473

احسان زندی اصفهان؛ علی اشرف جعفری؛ رسول میراخورلی