کلیدواژه‌ها = مرتع
واکاوی علل عدم مشارکت مرتع‌داران در تبدیل دیم‌زارهای کم‌بازده به مراتع دست کاشت در استان گلستان

دوره 29، شماره 3، مهر 1401، صفحه 221-230

محمدرضا محبوبی؛ محمدرضا شهرکی؛ آمنه آورند


بررسی و مقایسه اثرات فعالیت‌های کشاورزی بر ویژگی‌های تخریبی خاک منطقه اشتهارد

دوره 27، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 248-261

شیما جوادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی؛ اعظم ابوالحسنی


بررسی توجیه اقتصادی شترداری در فلات ایران مرکزی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 357-370

محمد ابوالقاسمی؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد علی امامی میبدی محمد علی امامی میبدی


نقش قرق در تغییر پایداری خاکدانه و ساختمان خاک‌های مرتعی استان گلستان

دوره 26، شماره 4، دی 1398، صفحه 904-917

اسماعیل شیدای کرکج؛ حسین رضائی؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ عیسی جعفری فوتمی؛ ابوالفضل شریفیان


تغییرات تنوع بتای گلسنگ‌ها در شدت‌های مختلف چرای دام در مراتع کوهسری سمیرم

دوره 26، شماره 4، دی 1398، صفحه 941-952

عزت اله مرادی؛ غلامعلی حشمتی؛ امیراحمد دهقانی


بررسی تأثیر جاده بر شاخص‌های سلامت مراتع استپی و نیمه‌استپی

دوره 26، شماره 4، دی 1398، صفحه 1020-1031

اعظم خسروی مشیزی؛ محسن شرافتمند


پایش روند تغییرات کاربری اراضی و نقش آن بر سنجه‌های سیمای سرزمین (بررسی موردی: شمال‌شرق اهواز)

دوره 26، شماره 2، تیر 1398، صفحه 325-339

مهسا عبدالشاه نژاد؛ علی اکبر نظری سامانی؛ مهدی قربانی؛ عزیز ارشم؛ فریدون طاهری


بررسی تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت بهره‌برداران در فعالیت‌های احیایی و اصلاحی مراتع قشلاقی استان گلستان

دوره 26، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 73-88

سیده خدیجه مهدوی؛ فرامرز غفوری؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا شهرکی


بررسی کیفیت علوفه‌ای چهار گونه مرتعی از خانواده کاسنی (مطالعه موردی مراتع بافت در استان کرمان)

دوره 25، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 735-747

پیروز شاکری؛ حسن فضائلی؛ احمد پورمیرزایی؛ سید حمید مصطفوی


بررسی نقش سرمایه انسانی خانوارهای روستایی بر وابستگی به مرتع در حوزه آبخیز حبله رود

دوره 24، شماره 2، تیر 1396، صفحه 325-337

حسین بدری پور؛ حسین بارانی؛ سیدمحمود عقیلی؛ احمد عابدی سروستانی


بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گونه‌های پر مصرف در مراتع ییلاقی استان لرستان

دوره 24، شماره 2، تیر 1396، صفحه 418-428

رضا سیاه منصور؛ مرتضی اکبرزاده؛ احسان زندی اصفهان


بررسی ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی و ارتباط آن با بارندگی

دوره 23، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 744-759

محمد زادبر؛ سمیه ناصری؛ محمد فیاض


برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در مراتع خشک و نیمه خشک (منطقه مورد مطالعه : شهرستان ملارد)

دوره 23، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 403-396

مائده نصری؛ مهدی قربانی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ حامد رفیعی