کلیدواژه‌ها = مرتع
تعداد مقالات: 55
2. نقش قرق در تغییر پایداری خاکدانه و ساختمان خاک‌های مرتعی استان گلستان

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 904-917

اسماعیل شیدای کرکج؛ حسین رضائی؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ عیسی جعفری فوتمی؛ ابوالفضل شریفیان


3. بررسی تأثیر جاده بر شاخص‌های سلامت مراتع استپی و نیمه‌استپی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1020-1031

اعظم خسروی مشیزی؛ محسن شرافتمند


4. تغییرات تنوع بتای گلسنگ‌ها در شدت‌های مختلف چرای دام در مراتع کوهسری سمیرم

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 941-952

عزت اله مرادی؛ غلامعلی حشمتی؛ امیراحمد دهقانی


7. پایش روند تغییرات کاربری اراضی و نقش آن بر سنجه‌های سیمای سرزمین (بررسی موردی: شمال‌شرق اهواز)

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 325-339

مهسا عبدالشاه نژاد؛ علی اکبر نظری سامانی؛ مهدی قربانی؛ عزیز ارشم؛ فریدون طاهری


8. بررسی تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت بهره‌برداران در فعالیت‌های احیایی و اصلاحی مراتع قشلاقی استان گلستان

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-88

سیده خدیجه مهدوی؛ فرامرز غفوری؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا شهرکی


10. بررسی کیفیت علوفه‌ای چهار گونه مرتعی از خانواده کاسنی (مطالعه موردی مراتع بافت در استان کرمان)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 735-747

پیروز شاکری؛ حسن فضائلی؛ احمد پورمیرزایی؛ سید حمید مصطفوی


12. بررسی نقش سرمایه انسانی خانوارهای روستایی بر وابستگی به مرتع در حوزه آبخیز حبله رود

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 325-337

حسین بدری پور؛ حسین بارانی؛ سیدمحمود عقیلی؛ احمد عابدی سروستانی


13. بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گونه‌های پر مصرف در مراتع ییلاقی استان لرستان

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 418-428

رضا سیاه منصور؛ مرتضی اکبرزاده؛ احسان زندی اصفهان


14. بررسی اثرات بهینه‌سازی کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و شاخص فرسایش‌ پذیری آن در مراتع آوارد

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 80-88

زهرا جعفری؛ حمید نیک نهاد قرماخر؛ مریم قاسمی؛ عیسی جعفری


16. بررسی ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی و ارتباط آن با بارندگی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 744-759

محمد زادبر؛ سمیه ناصری؛ محمد فیاض


18. برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در مراتع خشک و نیمه خشک (منطقه مورد مطالعه : شهرستان ملارد)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 403-396

مائده نصری؛ مهدی قربانی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ حامد رفیعی


19. بررسی نظرات بهره‌برداران درباره مدیریت چرای دام در مرتع (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-13

مهدی معمری؛ محمد فیاض؛ معصومه عباسی خالکی؛ ضیاءالدین الماسی


21. پایش تغییرات پوشش گیاهی مراتع در فصل رویش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و ارتباط آن با عوامل اقلیمی مطالعه موردی: استان البرز

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 615-624

مرتضی حسینی توسل؛ حسین ارزانی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ محمد جعفری؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اصغر کهندل


22. تجزیه و تحلیل زمین آماری غلظت آهن و روی در اراضی مرتعی و زراعی مطالعه موردی: منطقه آبسرد شهر دماوند

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 447-454

مریم دادگر؛ مسعود محمد علیها؛ احسان زندی اصفهان


23. بررسی تأثیر قرق بر تغییرات پوشش گیاهی در مراتع سهند

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 537-545

محمد فرحناک غازانی؛ محمدرضا نجیب زاده؛ محمدعلی قهرمانی


24. بررسی صفات گیاهی مقاوم، سازگار و حساس به آتش‌سوزی‌های دوره ای در یک مرتع نیمه‌خشک

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 73-85

فهیمه رفیعی؛ محمد جنگجو؛ حمید اجتهادی