دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، پاییز 1395 
1. ارزیابی تنوع صفات زراعی و کیفیت علوفه در جمعیت های مختلف اسپرس زراعی (Onobrychis sativa)

صفحه 417-429

حمیده جوادی؛ علی اشرف جعفری؛ معصومه رمضانی یگانه؛ محمود امیرخانی


2. تعیین اولویت پهنه‌های مستعد توریسم بیابانی با استفاده از GIS (مطالعه موردی استان اصفهان)

صفحه 430-441

سید اسکندر صیدایی گل سفیدی؛ سیده سمیه حسینی؛ بنت الهدی یزدان بخش


3. اثر آتش‌سوزی و چرا بر تراکم، تنوع و غنای بانک بذر خاک در مراتع نیمه‌استپی زاگرس مرکزی

صفحه 442-453

علی اصغر نقی پور برج؛ سید جمال الدین خواجه الدین؛ حسین بشری؛ مجید ایروانی؛ پژمان طهماسبی


7. مدل‌سازی اقلیمی رخداد بیابان‌زایی در حوضه کویر حاج علی قلی

صفحه 499-515

سید حجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ ابولفضل رنجبر فردویی


10. بررسی اثر پساب شهری، آب شور و آب لب‌شور بر برخی از ویژگی‌های خاک (مطالعه موردی: دشت قم)

صفحه 543-554

مینا ارست؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی؛ سعید شجاعی


11. تحلیل روند عوامل هیدروکلیماتولوژی و کاربری اراضی بر منابع آب حوزه آبخیز حبله‌رود

صفحه 555-566

سمیه سادات سیدعلی؛ محمد رحیمی؛ جعفر دستورانی؛ محمد خسروشاهی


14. تغییرپذیری ویژگی‏های خاک در اثر تاج پوشش گیاهی و شدت‌های مختلف چرا

صفحه 593-605

امیرحسین کاویان پور؛ زینب جعفریان؛ اباذر اسمعلی عوری؛ عطاءالله کاویان


18. ارزیابی توان اکولوژیکی مراتع منطقه بلوچی شهرستان لار جهت توسعه طرح مرتعداری

صفحه 636-644

محرم اشرف زاده؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ فضل الله احمدی میرقائد؛ سمیه جعفری