دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، زمستان 1395 
2. مقایسه تولید گونه گیاهی Vicia villosa تحت شیوه‌های مختلف کشت در ایستگاه تحقیقاتی همند آبسرد

صفحه 672-679

علی محبی؛ رستم خلیفه زاده؛ احسان زندی اصفهان؛ حسین نصیری دشتکی


8. بررسی ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی و ارتباط آن با بارندگی

صفحه 744-759

محمد زادبر؛ سمیه ناصری؛ محمد فیاض