دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، دی 1399 
تغییرات در تنوع قارچ‌های میکوریزی آربسکولار و همزیستی آنها تحت تاثیر سطوح مختلف چرا در مراتع

صفحه 631-671

الهام نوری؛ علیرضا مشکی؛ محمد متینی‌زاده؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ سعیده رجایی


نیرو محرک‌های اقتصادی- اجتماعی تغییر کاربری مراتع و جنگل‌ها در منطقه مراوه‌تپه

صفحه 682-691

اصغر فرج اللهی؛ حمیدرضا عسگری؛ مجید اونق؛ محمدرضا محبوبی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


مقایسه ترکیب، تنوع و تراکم گیاهان مرتعی داخل و خارج قرق در منطقه بورالان ماکو

صفحه 692-701

اکبر اکبرزاده کهریزی؛ اردوان قربانی؛ بهرام افشار حمیدی؛ سعید امینی؛ شهریار ییلاقی


ارزش غذایی و عناصر معدنی گونه‌هایArtemisia austriaca ، A. melanolepis و Thymus kotschyanus در مراحل فنولوژیکی و ارتفاعات مختلف مراتع جنوب شرقی سبلان

صفحه 722-731

اردوان قربانی؛ لیدا عندلیبی؛ فرید انفرادی؛ فرزاد میرزایی آقچه قشلاق؛ جمال سیف دواتی؛ جابر شریفی نیارق


واکاوی تغییرات زمانی و مکانی روزهای گردوغبار در فلات مرکزی ایران

صفحه 752-762

طیبه مصباح زاده؛ فرشاد سلیمانی ساردو؛ علی سلاجقه؛ غلامرضا زهتابیان؛ عباس رنجبر؛ ماریو مارسلو