دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، اسفند 1393 
شناسایی مناطق شور و گیاهان شورروی استان قم

صفحه 580-590

ابوالفضل رحمتی زاده؛ مصطفی جعفری؛ مصطفی کریمیان اقبال


تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه Stipa hohenckeriana در مراتع کردان کرج

صفحه 631-642

قادر کریمی؛ حسن یگانه؛ حسن براتی؛ فرهنگ قصریانی


مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بین دو منطقه قرق و چراشده (مطالعه موردی : نظرآباد کرج)

صفحه 643-650

فیروزه مقیمی نژاد؛ محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ یاسر قاسمی آریان؛ اصغر کهندل


بررسی شاخص‌های رفتار چرایی گوسفند در مراتع استپی مطالعه موردی: مراتع استپی خشکه‌رود ساوه

صفحه 676-684

صدیقه زارع کیا؛ پروانه عشوری؛ محمد فیاض؛ محمود گودرزی؛ نیلوفر زارع


تعیین ارزش غذایی گیاه مرتعی Cenchrus ciliaris در مراحل مختلف رشد در سه مرتع دشتی استان بوشهر

صفحه 708-717

امیر ارسلان کمالی؛ امیرداود فروزنده؛ سید نورالدین طباطبایی؛ احمدرضا رنجبری؛ فرهاد فخری


بررسی برخی متغیرهای مدیریتی در تغییر وضعیت مراتع در طرح‌های مرتعداری (استان‌های خراسان رضوی، کرمان، کرمانشاه، مازندران و آذربایجان‌غربی)

صفحه 731-746

محمد فیاض؛ هوشمند صفری؛ حسن یگانه؛ غلامحسین رحمانی؛ حسین توکلی؛ محمد اکبرزاده؛ محمد قیطوری؛ احمد احمدی